Galeria

Czujniki

Produkty mogą być przeglądane na pasie zdjęć poprzez przeciągnięcie myszą.
Kazdy czujnik jest projektowany wg wymogów klienta - nie jest to produkcja seryjna.

Bezposrednie zastosowanie tensjometrów

Produkty mogą być przeglądane na pasie zdjęć poprzez przeciągnięcie myszą.
Wykorzystanie w przemysle lotniczym do pomiaru naprezen i wiele innych zastosowan.

Elektronika

Produkty mogą być przeglądane na pasie zdjęć poprzez przeciągnięcie myszą.
Szczególy na stronach www.aterm.cz