Tenzometrické měření Zlín
 
 
 
 

Měřicí přístroje pro tenzometrické měření

 
VTS Zlín s.r.o. dodává digitální měřiče síly a hmotnosti. Hodnoty z tenzometrického měření pak můžete přenést přes USB do PC nebo pomocí převodníků získáte analogový výstup. Tenzometrické převodníky převádějí signál z tenzometrů a snímačů do měřicích přístrojů, vyrábí se v různých konfiguracích pro síťové napájení nebo pro napájení nízkým napětím.
 
 
 
 
 

Analogové tenzometrické převodníky

 
jsou určeny pro převod signálů síly (hmotnosti) z tenzometrického snímače na unifikovaný měřicí signál, kterým je buď napětí v rozsahu -10 V až +10 V (0 až +10 V) nebo proud v rozsahu -20 mA až +20 mA (0 až +20 mA nebo 4 až 20 mA). Převodníky jsou standardně dodávány buď v plastové skříňce na lištu DIN nebo v plastové skříňce pro montáž na zeď. Po dohodě lze dodat převodník v kovové (Al) skříňce.
 
Na zakázku lze dodat převodník v podstatě s libovolnými parametry - provedení převodníku (typ skříňky), napájení snímače (napětím, proudem), vstupní signál převodníku (citlivost snímače), výstupní signál převodníku a rovněž filtraci měřeného signálu. Lze rovněž dodat vícekanálové převodníky, a to buď se samostatnými výstupy nebo se součtovým výstupem.
 

Měřiče síly a hmotnosti

 
Jsou číslicová (digitální) měřicí zařízení s mikroprocesorem, který umožňuje použití celé řady přídavných funkcí. Jedná se o funkci tárování pro nastavení nuly na displeji při nenulovém zatížení snímače, funkci paměti maximální hodnoty, přenos měřených hodnot linkou RS232, RS485 nebo USB do počítače, případně další funkce. U těchto měřičů je možná i programová linearizace měřeného signálu a případně i teplotní kompenzace. Měřiče mohou být vybaveny DA převodníkem pro získání analogového výstupního signálu. Napájení je buď 230 V/50 Hz (vestavěný síťový zdroj nebo síťový adaptér 230 V/12 V), 24 V, případně akumulátorem s možností dobíjení.
 
Naše snímače lze použít s běžnými elektronikami pro tenzometrické snímače.
K našim snímačům dodáváme elektroniky např. od Mercos, Orbit Merret, Car-Tech a jiné.
Nabízíme také zakázkovou výrobu elektronik, kterou pro nás vyrábí firma ATERM:

Ing. Radomír Matulík - ERM

Náves 7
763 61 Pohořelice

Tel.: +420 603 217 899
E-mail: matulik@aterm.cz
Web: www.aterm.cz