Kdo pracuje s našimi snímači tlaku, síly, hmotnosti a dalšími senzory?

VTS Zlín s.r.o. spolupracuje a dodává tenzometry a snímače tlaku, síly, hmotnosti, zrychlení a krouticího momentu firmám, ale i individuálním zákazníkům dle požadavků po celé České republice, ale i v zahraničí.

Mezi přední odběratele patří

 Honeywell - automatizace  Barum Continental - výroba pneumatik
 Siemens - elektronický koncern  Škoda auto - výroba automobilů
 Tajmac-ZPS - výroba obráběcích strojů  Beta Control s.r.o. - řídicí a informační systémy
 Vymyslický výtahy - výroba a montáž výtahů  Motex, v.d. Praha - výroba autoservisní techniky
 TNS Servis s.r.o. - výroba autopříslušenství  Prominent spol. s r.o - měřicí a zkušební technika
 ITC - testování a certifikace  EGÚ Brno, a.s. - vědeckovýzkumná a inženýrská společnost
Car-Tech s.r.o. - vývoj zařízení pro testování automobilů
Dále spolupracujeme technickými školami s výzkumnými a vědeckými ústavy po celé České republice, jako jsou např.:

ČVUT Praha, UTB Zlín, VUT Brno, VŠB Ostrava, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav termomechaniky akademie věd, Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí n. Labem, Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci, ...