Senzor Zlín
 
 
 
 

Vyrábíme standardní i zákaznické snímače

 
Potřebujete citlivé měřiče a snímače tlaku, tahu, síly, váhy, zrychlení či krouticího momentu, které jsou odolné vůči prostředí a měří hodnoty v potřebném rozsahu a s přesností? VTS Zlín s.r.o. navrhne a vyrobí senzory dle zadání zákazníka, aby splnily všechny požadované parametry. Tenzometrické snímače jsou nedílnou součástí testování konstrukcí v letectví, automobilovém průmyslu, ale i ve zdravotnictví a výzkumných laboratořích.
 
 
 
 
 

Snímače s tenzometry

 
Mají vysoký výstupní signál - desítky až nízké stovky mV, využitelnost i v prostředí s rušivými elektromagnetickými vlivy, minimální nároky na kapacitu napájecích zdrojů, vysoká životnost - až 109 cyklů plného pracovního zatížení, odolnost proti soustavnému přetěžování do 200 % jmenovitého rozsahu, vysoká spolehlivost.
 
Snímače lze napájet stejnosměrně i střídavě. Velikost výstupního signálu snímačů je úměrná velikosti napájecího proudu, který se volí úměrně intenzitě odvodu odporového tepla z tenzometru. Napájecí proud je proto úměrný hmotnosti měřicích částí deformačního členu a pohybuje se od 1 mA do 30 mA. Dlouhodobá stabilita snímačů s křemíkovými tenzometry je, jako u všech tenzometrických snímačů, v mezích 0.015 % do 0.05 % za rok. Hystereze snímačů při jmenovitém zatížení obvykle nepřesahuje 0.05 % jmenovitého signálu. Cena snímače závisí na jeho uspořádání a náročnosti výroby.
 
Parametry běžně dodávaných snímačů:
Zjistit více
 

Snímače s kovovými fóliovými tenzometry

 
Vyrábíme také tenzometrické snímače osazené fóliovými kovovými tenzometry. Tyto tenzometry nakupujeme od světových výrobců.
V porovnání se snímači s polovodičovými tenzometry mají:

 • nižší výstupní signál (citlivost do 4 mV/V)
 • nižší teplotní součinitel deformační citlivosti
 • menší sloučenou chybu (hystereze + nelinearita)
 • menší bezpečnou přetížitelnost
 • teplotní samokompenzaci
 
Parametry běžně dodávaných snímačů:
Zjistit více
 

Základní principy

 
 
SÍLA A HMOTNOST
 
 
0.1 g – 200 kg
 
Nosník
 
 
 
1 kg – 5 000 kg
 
Esko
 
 
 
500 kg – 500 t
 
Snímač tlaku
 
 
 
 
 
 
ZRYCHLENÍ
 
10-5 m/s2 – 100 m/ s2
 
Snímač zrychlení
 
 
 
 
 
TLAK
 
 
0.01 MPa – 5 MPa
 
senzor tlaku
 
 
 
5 Mpa – 100 MPa
 
čidlo měření tlaku
 
 
 
 
 
 
KROUTÍCÍ MOMENT
 
0.01 N.m – 100 N.m
 
Snímač kroutícího momentu
 
 
 
 

Znázornění deformace při zatížení

 
Deformace při zatížení
 

Použití v praxi

 
 

Zadání snímače

 
Snímače navrhujeme a upravujeme dle požadavků zákazníka.

Při návrhu snímače je potřeba uvést požadované parametry:

 • rozsah měření
 • požadovanou přesnost
 • rozmezí pracovních teplot
 • agresivitu pracovního prostředí
 • maximální a minimální rozměry
 • způsob uchycení, případně tvar a rozměry dosedacích ploch
 • typ a délka kabelu
 • požadavky na elektroniku (napájení, výstupní signál, provedení, funkce, …)