Tenzometr tlaku Zlín
 
 
 
 
 
 

Sledujte deformace konstrukcí, strojů pomocí tenzometru

 
Potřebujete zjistit, jak jsou namáhané konstrukce, stroje či mechanické části? Kontaktujte VTS Zlín s.r.o. Nabízíme polovodičové a kovové tenzometry. Dle požadavku vyrobíme tenzometrické snímače pro měření síly, váhy, působení tlaku či kroutivého momentu apod.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenzometr bez podložky
Tenzometr bez podložky
 
 
 
 
 
 
Tenzometr s podložkou
 
 
Tenzometr s podložkou
 
 
 
 
 
 

Princip a výroba tenzometrických snímačů

 
Podstata polovodičového tenzometru spočívá ve výrazné změně jeho odporu s mechanickou deformací. Působením mechanického namáhání v určité krystalografické ose monokrystalu polovodiče nebo v difúzní vrstvě polovodiče dochází ke změně elektrické vodivosti. Změna odporu závisí na typu polovodiče i na koncentraci příměsí. Zjistit více
 

Vlastnosti a využití tenzometrů

 
Oproti předchozím generacím tenzometrů drátových a fóliových mají polovodičové tenzometry:

 • 60x vyšší deformační citlivost dovoluje měřit bez zesilovačů s běžnými ohmmetry, voltmetry a osciloskopy
 • 60x vyšší prahová citlivost umožňuje změřit deformaci kovů již od miliontiny milimetru na délkovém metru
 • vysoká citlivost umožňuje měřit velmi malé síly nebo zrychlení ve jmenovitém rozsahu
 • široký frekvenční rozsah měření od statických hodnot až do několika kilohertzů
 • malé rozměry dovolují vytvářet malé a lehké snímače
 • výsledky analýzy napjatosti částí, které můžeme podrobit řízenému ohřevu, jsou absolutně spolehlivé
 • křemík se do 300 ºC deformuje bez měřitelné hystereze
 • tenzometry z křemíku a zlata mají vynikající korozní odolnost
 • nevýhodou je odchylka od lineární charakteristiky a značná teplotní závislost, která však bývá kompenzována

Polovodičové tenzometry jsou téměř výhradně používány v senzorech mechanických veličin jak v nejnáročnějších zkušebních zařízeních, tak k řízení a jištění strojů. Tato čidla dodají všem mechanismům schopnost citlivě reagovat na mechanické podněty a obvykle je pořídíme velmi levně.

Při instalaci přímo na části strojů mohou sloužit k experimentální analýze, která zjišťuje velikosti a průběhy provozních namáhání strojních a stavebních konstrukcí, odhaluje slabá i předimenzovaná místa konstrukcí, čímž umožňuje vyloučit poruchy a ušetřit materiál.

Uplatnění nacházejí především ve snímačích tahu, tlaku, krouticího momentu, ohybu, zrychlení, vážení a v mnoha jiných individuálních zařízeních.
 

Ekonomické výhody

 
 • původní technologií dosahujeme špičkovou kvalitu tenzometrů srovnatelnou se zahraniční produkcí
 • pořizovací cena jednoúčelových snímačů s „polovodiči” z VTS Zlín je srovnatelná s univerzálními snímači s kovovými tenzometry
 • při návrhu a výrobě snímačů využíváme zkušenosti osvědčené v leteckém průmyslu
 • tenzometry instalujeme na měřicí členy a strojní díly speciálními tenzometrickými lepidly za režijní náklady
 

Kalibrace a životnost tenzometrických čidel

 
Tenzometry jsou zkoušeny postupy předepsanými přísnou americkou normou NAS 942. Každý vyrobený tenzometr se nalepí na zkušební nosník a podrobí postupné deformaci v rozmezí ±2.5x10 -3 [m/m], přičemž se měří elektrický odpor. Zjistit více
 

Uspořádání a rozměry

 
Tenzometr je tvořen páskem monokrystalického křemíku s připojenými zlatými vývody o průměru 0.07 mm. Pásek křemíku je samonosný, nevyžaduje nosnou podložku, nezbytnou u tenzometrů drátkových i fóliových a od měřeného objektu ho elektricky izolujeme vrstvou vytvrzeného lepidla kolem 0.03 mm, vytvořenou před nalepením tenzometru. Zjistit více
 

Značení tenzometrů

 
Značení tenzometrů
 

Tolerance tenzometrů

 
V současnosti máme běžně skladem tenzometry typu P (pozitivní) v délkách 1.5 mm, 3 mm a 6 mm, se součinitelem deformační citlivosti C1 = 120-150 a s odpory 120, 350 a 1000 ohmů. Vyrábíme také tenzometry s parametry dle požadavků zákazníka.

Polovodičové tenzometry dodáváme ve dvou tolerančních třídách, určených zárukou tolerancí jejich charakteristik. Pro dynamické měření a ustálené teploty jsou vhodné tenzometry označené jako N-sort, pro statické měření, snímače a kolísající teploty jsou vhodnější tenzometry, označené jako T-sort.
 
Tolerance v balíčku (max. 8 kusů) Tolerance typu

N-sort T-sort N-sort T-sort
R0 - Odpor volného tenzometru
± 0.4% ± 0.25% ± 5% ± 3%
RB - Odpor volného tenzometru na podložce
± 1% ± 0.50% ± 10% ± 5%
C1 - (K - faktor) ± 2% ± 2% ± 5%
± 5%
C2 ± 8% ± 8% dohodou dohodou
α - Teplotní součinitel ---± 0.02%/°C --- dohodou
Maximální kladná deformace 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
 
 
 

Další ukázky přímých aplikací tenzometrů

 
Produkty si můžete prohlédnout na pásu fotografií tažením myši.
 
 
Použití také v leteckém průmyslu pro měření napjatosti a mnoho dalších využití.