»Reference

Stovky realizovaných tenzometrů, snímačů a dalších elektronických komponentů

VTS Zlín s.r.o. spolupracuje a dodává tenzometry a snímače tlaku, síly, hmotnosti, zrychlení a krouticího momentu firmám, ale i individuálním zákazníkům dle požadavků po celé České republice, ale i v zahraničí.

Spolupracujeme také s technickými školami s výzkumnými a vědeckými ústavy po celé České republice

ČVUT Praha, UTB Zlín, VUT Brno, VŠB Ostrava, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni, Ústav termomechaniky akademie věd, Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí n. Labem, Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci a dalšími.