Tenzometry a snímače pro průmyslovou výrobu

Vyrábíme polovodičové odporové tenzometry a snímače pro elektrické měření sil, hmotností, krouticích momentů, tlaků, zrychlení, deformací a posunů. Ke snímačům dodáváme měřicí a vyhodnocovací jednotky.
Firma byla založena počátkem roku 1990, aby zajistila v nových hospodářských podmínkách pružný rozvoj polovodičové tenzometrie a jejích aplikací. Sdružila jak odborníky, kteří vyvinuli výrobní technologii ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze, tak odborníky řídící výrobu tenzometrů od jejího zahájení v OPS Zlín. Tuto výrobu, zavedenou v roce 1974 ve zlínském OPS pro letecký průmysl, bylo třeba rozšířit do roku 1978 osminásobně pro ostatní průmyslová odvětví a do roku 1989 dvacetinásobně pro potřeby exportu, neboť USA vývoz polovodičových tenzometrů do řady zemí embargovaly.
 
Tenzometr Zlín