»Tenzometry

Sledujte deformace konstrukcí pomocí tenzometrů

Potřebujete zjistit, jak jsou namáhané konstrukce, stroje či mechanické části? Kontaktujte VTS Zlín s.r.o. Nabízíme polovodičové a kovové tenzometry. Dle požadavku vyrobíme tenzometrické snímače pro měření síly, váhy, působení tlaku či kroutivého momentu apod.

Princip a výroba tenzometrických snímačů

Podstata polovodičového tenzometru spočívá ve výrazné změně jeho odporu s mechanickou deformací. Působením mechanického namáhání v určité krystalografické ose monokrystalu polovodiče nebo v difúzní vrstvě polovodiče dochází ke změně elektrické vodivosti. Změna odporu závisí na typu polovodiče i na koncentraci příměsí.

Vlastnosti a využití tenzometrů

Oproti předchozím generacím tenzometrů drátových a fóliových mají polovodičové tenzometry:

 • 60x vyšší deformační citlivost dovoluje měřit bez zesilovačů s běžnými ohmmetry, voltmetry a osciloskopy
 • 60x vyšší prahová citlivost umožňuje změřit deformaci kovů již od miliontiny milimetru na délkovém metru
 • vysoká citlivost umožňuje měřit velmi malé síly nebo zrychlení ve jmenovitém rozsahu
 • široký frekvenční rozsah měření od statických hodnot až do několika kilohertzů
 • malé rozměry dovolují vytvářet malé a lehké snímače
 • výsledky analýzy napjatosti částí, které můžeme podrobit řízenému ohřevu, jsou absolutně spolehlivé
 • křemík se do 300 ºC deformuje bez měřitelné hystereze
 • tenzometry z křemíku a zlata mají vynikající korozní odolnost
 • nevýhodou je odchylka od lineární charakteristiky a značná teplotní závislost, která však bývá kompenzována

Polovodičové tenzometry jsou téměř výhradně používány v senzorech mechanických veličin jak v nejnáročnějších zkušebních zařízeních, tak k řízení a jištění strojů. Tato čidla dodají všem mechanismům schopnost citlivě reagovat na mechanické podněty a obvykle je pořídíme velmi levně.

Při instalaci přímo na části strojů mohou sloužit k experimentální analýze, která zjišťuje velikosti a průběhy provozních namáhání strojních a stavebních konstrukcí, odhaluje slabá i předimenzovaná místa konstrukcí, čímž umožňuje vyloučit poruchy a ušetřit materiál.

Uplatnění nacházejí především ve snímačích tahu, tlaku, krouticího momentu, ohybu, zrychlení, vážení a v mnoha jiných individuálních zařízeních.

Ekonomické výhody

 • původní technologií dosahujeme špičkovou kvalitu tenzometrů srovnatelnou se zahraniční produkcí
 • pořizovací cena jednoúčelových snímačů s „polovodiči” z VTS Zlín je srovnatelná s univerzálními snímači s kovovými tenzometry
 • při návrhu a výrobě snímačů využíváme zkušenosti osvědčené v leteckém průmyslu
 • tenzometry instalujeme na měřicí členy a strojní díly speciálními tenzometrickými lepidly za režijní náklady

Kalibrace a životnost tenzometrických čidel

Tenzometry jsou zkoušeny postupy předepsanými přísnou americkou normou NAS 942. Každý vyrobený tenzometr se nalepí na zkušební nosník a podrobí postupné deformaci v rozmezí ±2.5×10 -3 [m/m], přičemž se měří elektrický odpor.

 

Uspořádání a rozměry

Tenzometr je tvořen páskem monokrystalického křemíku s připojenými zlatými vývody o průměru 0.07 mm. Pásek křemíku je samonosný, nevyžaduje nosnou podložku, nezbytnou u tenzometrů drátkových i fóliových a od měřeného objektu ho elektricky izolujeme vrstvou vytvrzeného lepidla kolem 0.03 mm, vytvořenou před nalepením tenzometru.

Značení tenzometrů

Tolerance tenzometrů

V současnosti máme běžně skladem tenzometry typu P (pozitivní) v délkách 1.5 mm, 3 mm a 6 mm, se součinitelem deformační citlivosti C1 = 120-150 a s odpory 120, 350 a 1000 ohmů. Vyrábíme také tenzometry s parametry dle požadavků zákazníka.

Polovodičové tenzometry dodáváme ve dvou tolerančních třídách, určených zárukou tolerancí jejich charakteristik. Pro dynamické měření a ustálené teploty jsou vhodné tenzometry označené jako N-sort, pro statické měření, snímače a kolísající teploty jsou vhodnější tenzometry, označené jako T-sort.

Tabulka

Použití v praxi

© 2023 FineNet – Na netu v pohodě